News

Øvelse Frohavet

Published: 10/11/2019 Updated: 10/14/2019

Neste uke starter øvelse Frohavet

Nå er det bare få dager igjen før en av Norges største oljevernøvelser går av stabelen. Neste uke samles de største miljøene innen oljevern og beredskap til øvelse i Vest- og Midt-Norge. 

Tusenvis av timer er brukt til forberedelser, planlegging, utstyrssjekk, pakking og frakt. Nå gjenstår selve øvelsen. Øvelsen starter på dag 7 i scenariet, det vil si at hendelsen allerede har pågått i seks dager. 

Scenariobeskrivelse – dette «har skjedd»

«Under boring av letebrønn 35/10-4 Stålull får man en brønnkontrollhendelse som resulterer i en kontinuerlig sjøbunnsutblåsning med store utslippsvolumer. Brønnen er lokalisert i Nordsjøen, vest for Fram-feltet. Avstanden til nærmeste land, Utvær i Solund kommune i Sogn og Fjordane, er 67 km. Oljen drifter nordover med kyststrømmen og truer med landpåslag i områdene rundt Frøya og Froan.»

Hensikten med øvelse Frohavet er å øve Equinor DPN IMT (line 2) og NOFOs operasjonsledelse sin evne til å håndtere en langvarig oljevernaksjon på en sikker og forsvarlig måte, med aktivitet i alle barrierer.

Det første som må gjøres:
Etablere en felles situasjonsforståelse

Delmål 1 er å sørge for at alle har samme forståelse av hendelsen og at alle jobber for samme mål. Det handler i bunn og grunn om å øve på god organisering og ledelse, samt gode prosesser.

Samhandling og kommunikasjon er et av våre felles øvingsmål. Gjennom hele høsten har det blitt gjennomført mindre deløvelser for å finjustere prosesser, møtestruktur og dokumentmaler som skal bidra til at vi får til dette.

Deretter:
Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon

Delmål 2 handler om å kommunisere korrekt informasjon til rett tid til berørte parter.
Øvelsen har et stort scenarie, med aktivitet fra sokkelen og inn til kysten langs store deler av Midt-Norge. Da er det særdeles viktig at vi får til en god informasjonsflyt mellom de ulike beredskapsorganisasjonene som er involvert. Dette gjelder alt fra operatør på strategisk nivå, via NOFO på operasjonelt nivå, og ut til alle innsatsstyrker i felt. Det samme gjelder informasjonen som kommer fra felt, informasjon som forteller om de tiltakene som ble satt i verk fungerer eller ikke. Dette er informasjon som gjør det mulig for ledelsen å justere kursen underveis.

NOFO vil informere publikum og pressen om situasjonen, forventet utvikling og de planlagte tiltak som iverksettes for å begrense skaden på miljøet. Dette er også et øvingsmoment under øvelsen.

NOSCA vil avholde sitt årlige oil spill seminar og følge øvelsen i Frohavet fra ombord "TRONDHEIMSFJORD 1".